| December 10, 2009

        ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆՈՒՆՈՎ .ԿԸ  ՀՐԱՒԻՐԵՆՔ  ՁԵԶ  ՏԷՐԸ   ՊԱՇՏԵԼՈՒ We welcome you in the name of . Our Lord Jesus Christ and invite you . To come in and worship the Lord with us. . . Պաշտամունքի Ժամեր….. Address→→→ . Կիրակի Ժամը  11:00 Պաշտամունք Եւ Կիրակնորեայ Դպրոց Չորեքշաբթի Ժամը  20:00 Սուրբ […]