| December 10, 2009

            ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆՈՒՆՈՎ . ԿԸ  ՀՐԱՒԻՐԵՆՔ  ՁԵԶ  ՏԷՐԸ   ՊԱՇՏԵԼՈՒ   We welcome you in the name of . Our Lord Jesus Christ and invite you . To come in and worship the Lord with us. . . Պաշտամունքի Ժամեր….. Address→→→ . Կիրակի Ժամը  11:00 Պաշտամունք Եւ Կիրակնորեայ Դպրոց […]