Պատգամներ – Sermons 2016

.

01 – Մեր Օրերը Համրել – Հրաչ Նաճարեան 03/01/16

.

02 – Յիսուսի Ծնունդի Պէտքը – Ս. Միքայէլեան 08/01/16

.

03 – Նորութիւն – Հրաչ Նաճարեան 10/01/16

.

04 – Հոգեւոր Լումաներ – Ս. Միքաէլեան 15/01/16

 

05 – Հրաշալի Բժիշկ Եւ Փրկիչ – Հ. Նաճարեան 17/01/16

.

06 – Սամուէլի Նուիրումը – Հրաչ Նաճարեան  24/01/16

.

07 – Աբրահամի Փորձութիւնը – Ս. Միքայէլեան 31/01/16

.

08 – Որթը Ու Իր Ճիւղերը – Սարգիս Միքայէլեան 03/02/16

.

09 – Οι Ανάγκες Του Ανθρώπου – Χρήστος Λανίτης 07/02/16

.

10 – Աստուած Սէր Է – Հրաչ Նաճարեան 14/02/

.

11 – Տէրոջը Սպասել – Հրաչ Նաճարեան 17/02/16

.

12 – Հաստատ Որոշում – Հրաչ Նաճարեան  21/02/16

.

13 – Իմաստութիւն Ստանալ – Հրաչ Նաճարեան 24/02/16

.

14 – Հաստատ Կենալ – Հրաչ Նաճարեան 28/02/16

.

15 – Աստուծոյ Յուսալ – Հրաչ Նաճարեան 02/03/16

.

16 – Պողոս Առ. Քայլերով – Սարգիս Միքայէլեան 06/03/16

.

17 – Քրիստոսի Մէջ Ազատութիւն – Հ.Նաճարեան 09/03/16

.

18 – Քրիստոսով Մէկ Ըլլալ – Հրաչ Նաճարեան 13/03/16

.

19 – Աստուծոյ Խոստումները – Հ. Նաճարեան 16/03/

.

20-Կերպարանափոփոխութիւն – Հ.Նաճարեան 20/03/16

.

21 – Տէրոջը Համար Վկայել – Հրաչ Նաճարեան 23/03/16

22 – Յիսուսի Խաչելութույունը – Ս.Միքայէլեան 25/03/16

.

23-Վերստին Ծնունդի Նշանները-Հ.Նաճարեան 27/03/16

.

24 – Ինչպէս Խոնարհ Ըլլալ – Հ. Նաճարեան 30/03/16

.

25 – Աստուծոյ Դիմել –  Հրաչ Նաճարեան 03/04/16

.

26 – Աստուծոյ Մօտենալ – Հրաչ Նաճարեան 06/04/16

.

27 – Քրիստոսի Ծառայել – Հրաչ Նաճարեան 10/04/16

.

28 – Սաղմոս 26 – Հրաչ Նաճարեան 13/04/16

.

29 – Να πλουτίζετε ενώπιον του Θεού – Σ. Π 17/04/16

.

30 – Յիսուս Լացաւ – Հրաչ Նաճարեան 24/04/16

.

31 – Քրիստոսի Արիւնը – Հրաչ Նաճարեան 27/04/16

.

32 – Քրիստոսի Զատիկը – Հրաչ Նաճարեան 01/05/16

.

33 – Քրիստոսի Բաւարարութիւնը – Նաճարեան 04/05/16

.

34 – Յարուցեալ Քրիստոսը – Ս.Միքայէլեան 08/05/16

.

35 – ԶԱստուած Սիրել ( Մաս 1 ) Հ. Նաճարեան 11/05/16

.

36 – Ψαλμός 27 – Άκης Τρίγκας 15/05/16

.

37 – ԶԱստուած Սիրել ( Մաս 2 ) Հ.Նաճարեան 18/05/16

.

38 – զԱստուած ճանչնալ – Հրաչ Նաճարեան 22/05/16

.

39-Քրիստոսավայել Կեանք մը (մաս 1) Հ.Ն. 25/05/16

.

40 – Προς Εμμαούς – Ιωσήφ Κετετζιάν 29/05/16

.

41 – Սաղմոս 144 ( Մաս 1 ) Հ. Նաճարեան 01/06/16

.

42 – Տէրը Մեզի Հետ Է – Հրաչ Նաճարեան 05/06/16

.

43 – Սաղմոս 144 ( Մաս 2 ) Հրաչ Նաճարեան 08/06/16

.

44-Տրտմութիւն Եւ Ուրախութիւն – Նաճարեան 12/06/16

.

45-Քրիստոսավայել Կեանք մը ( մաս 2 ) Հ.Ն. 15/06/16

.

46 – Կենդանի Վկաներ – Հրաչ Նաճարեան 19/06/16

.

47 – Սաղմոս 73 – Հրաչ Նաճարեան 22/06/16

.

48 – Η Πρώτη Αγάπη – Μάριος Μπακογιώργος 26/06/16

.

49 – Մարդուն Լեզուն (Մաս 1) Հրաչ Նաճարեան 29/06/16

.

50 – Հոգեւոր Յաջողութիւն –  Հրաչ Նաճարեան 03/07/16

.

51 – Մարդուն Լեզուն (Մաս 2) Հրաչ Նաճարեան 06/07/16

.

52 – Ուրախութեան Պատճառները (Մաս 1)Հ.Ն. 10/07/16

.

53 – Յուսահատութեան Յաղթահարել-Հ.Ն.13/07/16

.

54 – Ուրախութեան Պատճառները (Մաս 2) Հ. Ն. 17/07/16

.

55 – Ա. Պետրոս 5:5-11 – Հովիւ՝ Արա Պալգճեան 27/07/16

.

56 – Կեանքի Ապահովութիւնը – Արա Պալգճեան 07/08/16

.

57 – Հաստատ Կենալ – Հրաչ Նաճարեան 10/08/16

.

58-Աստուծոյ  Ստեղծագործութիւնը Մաս 1- Ս.Մ. 14/08/16

.

59-Աստուծոյ Ստեղծագործութիւնը Մաս 2-Ս.Մ. 21/08/16

.

60 – Ենովքի Հաւատքը – Սարգիս Միքայէլեան 24/08/2016

.

61-Սուրբ Կոչում – Հրաչ Նաճարեան 28/08/16

.

62-Հոգեւոր Վերականգնում – Հրաչ Նաճարեան 31/08/16

.

63-Անտեսանելի Ազդեցութիւնը – Այնթապլեան 04/09/16

.

64 – Անդիքրիստոսի Ծրագիրը – Ժ. Այնթապլեան 07/09/16

.

65 – Ցամքած Հեղեղատը – Ժիրայր Այնթապլեան 09/09/16

.

67 – Կոտրած Ամանը – Ժիրայր Այնթապլեան 11/09/16

.

68-Լռութեան Խորհուրդները –  Ժ. Այնթապլեան 14/09/16

.

69 – Ամենահզոր Աստուած – Հրաչ Նաճարեան 18/09/16

.

70 – Վարձատրութիւն – Հրաչ Նաճարեան 21/09/16

71 – Փնտռել – Հրաչ Նաճարեան 25/09/16

.

72 – Մարդուն Հոգին –  Հրաչ Նաճարեան 28/09/16

.

73 – Ο βασιλιάς Ιωσαφάτ  – Kristos Lanitis 02/10/2016

.

74 – Հաւատք – Հրաչ Նաճարեան 05/10/16

.

75 – Տէրոջը Ձեռքերը Մաս 1 – Հրաչ նաճարեան 16/10/16

.

76 – Քրիստոսի Սէրը – Հրաչ Նաճարեան 19/10/16

.

77 – Տէրոջը Ձեռքերը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 23/10/16

.

78 – Հոգեւոր Աճում Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 26/10/16

.

79 – 7 Սրտեր – Սարգիս Միքայէլեան 30/10/16

.

80 – Հոգեւոր Աճում Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 02/11/16

.

81 – Անմիտ Հարուստը – Հրաչ նաճարեան 06/11/16

.

82 – Հոգեւոր Աճում Մաս 3 – Հրաչ Նաճարեան 09/11/16

.

83-Կեանքի Դժուարութիւնները – Հ. նաճարեան 13/11/16

.

84 – Հոգեւոր Աճում Մաս 4 –  Հրաչ Նաճարեան 16/11/16

.

85 – Համարձակութիւն –  Հրաչ Նաճարեան 20/11/16

.

86 – Յոյս – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 23/11/16

.

87 – Քու Խօսքիդ Համար –  Հրաչ Նաճարեան 27/11/16

.

88 – Երկնքի Մէջ Նշաններ –  Հրաչ Նաճարեան 30/11/16

.

89 – Ինծի Եկէք – Սարգիս Միքայէլեան 04/12/16

.

90 – Համեմատ.Հին Եւ Նոր Կտակարանի – Հ.Ն . 07/12/16

.

91 – Կեանքի Սպառնալիքներ – Հրաչ Նաճարեան 11/12/16

.

92 – Տէրոջը Գալուստը – Հրաչ Նաճարեան 14/12/16

.

93 – Η παρηγοριά του θεού – Γιάννης Λιγνός 18/12/16

.

94 – Աստուծոյ Վստահիլ –  Հրաչ Նաճարեան 21/12/16

.

95 – Քրիստոսի Ծնունդը – Սարգիս Միքայէլեան 25/12/16

.

96 – Սաղմոս 145 – Հրաչ Նաճարեան 28/12/16

.

Comments are closed.