Պատգամներ – Sermons 2017

.

1 – Հրաշալի Ապացոյցներ – Հրաչ Նաճարեան 01/01/2017

.

2 – Խոնարհութիւն 1 – Հրաչ Նաճարեան 04/01/2017

.

3 – Πώς Να Σωθώ – Γιάννης Πασπαλλής 08/01/2017

.

4 – Խոնարհութիւն 2 – Հրաչ Նաճարեան 11/01/2017

.

5 – Ուրախ Սիրտը – Հրաչ Նաճարեան 15/01/2017

.

6 – Վստահելի Անձն.ութիւն-Ս.Միքայէլեան 20/01/2017

.

7 – Η Αγάπη Του Κυρίου – Ιωσήφ Κετεντζιάν 22/01/2017

.

8 – Քու Ընտրութիւնդ –  Ս.Միքայէլեան 25/01/2017

.

9 – Ուրախ Սիրտը Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 29/01/2017

.

10 – Աստուած Կ’ակնկալէ – Հրաչ Նաճարեան 01/02/2017

.

11 – Θέληση – Χρήστος Λανίτης 05/02/2017

.

12 – Կարճ պատգամ մը – Հրաչ Նաճարեան 12/02/2017

.

13 – Կորուստ Եւ Շահ – Հրաչ Նաճարեան 19/02/2017

.

14 – Ծոմապահութիւն – Հրաչ Նաճարեան 26/02/2014

.

15 – Աստ. Սպառազին.ները – Ս. Միքայէլեան 05/03/2017

.

16 – Փնտռել – Հրաչ Նաճարեան 12/03/2017

.

17 – Στο Τραπέζι Του Πάσχα – Χ. Μπαξεβανιδης 19/03/2017

.

18 – Մեծ Հաւատք – Հրաչ Նաճարեան 26/03/2017

.

19 – Յուդայի Մեղքը – Սարգիս Միքայէլեան 29/03/2017

.

20 – Սուտ Խօսիլ Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 02/04/2017

.

21 – Սուտ Խօսիլ Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 09/04/2017

.

22 – Քրիստոսի Յարութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 16/04/2017

.

23 – Հաւատք Մաս 1 –  Հրաչ Նաճարեան 19/04/2017

.

24 – Յիսուսի Անունները Մաս 1 – Ս. Միքայէլեան 23/04/2017

.

 25 – Հաւատք Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 26/04/2017

.

26 – Յիսուսի Անունները Մաս 2 – Ս. Միքայէլեան 30/04/2017

.

27 – Քրիստոսի Մէջ Բնակիլ – Հրաչ Նաճարեան 03/05/2017

.

28 – Պահապանին Լուրը – Հրաչ Նաճարեան 07/05/2017

.

29 – Հին Եւ Նոր Սիրտ – Հրաչ Նաճարեան 10/05/2017

.

30 – Պնակ Մը Ապուր – Հրաչ Նաճարեան 14/05/2017

.

31 – Հոգեւոր փորձութիւն -Հրաչ Նաճարեան 17/05/2017

.

32 – Օրինակելի Կինը – Հրաչ Նաճարեան 21/05/2017

.

33 – Համբերութիւն – Հրաչ Նաճարեան 24/05/2017

.

34 – Վեր.Յ. Մաթոսեան Եւ Վեր.Տ. Շանլեան – 26/05/2017

.

35 – Յիսուսի Անունները Մաս 3 – Ս. Միքայէլեան 28/05/2017

.

36 – Խաղաղութիւն –  Հրաչ Նաճարեան 31/05/2017

.

37 – Հոգեգալուստ – Հրաչ Նաճարեան 04/06/2017

.

38 – Տէրոջը Օրը – Հրաչ Նաճարեան 07/06/2017

.

39 – Մովսէսի Օրինակը -Սարգիս Միքայէլեան 11/06/2017

.

40 – Աստուծոյ Գոյութիւնը (Մաս 1) Հ.Նաճարեան 14/06/2017

.

41 – Հայրերու Օր – Հրաչ Նաճարեան 18/06/2017

.

42 – Մահ –  Սարգիս Միքայէլեան 21/06/2017

.

43 – Երկնային Բրուտը Պ.Շատարեւեան 25/06/2017

.

44 – Եկուր Ետեւէս – Սարգիս Միքայէլեան 28/06/2017

.

45 – Աւետեաց Օր –  Պողոս Շատարեւեան 02/07/2017

.

46 – Աստուծոյ Գոյութիւնը (Մաս 2) Հ.Նաճարեան 05/07/2017

.

47 – Կարճ Կեանք – Հրաչ Նաճարեան 09/07/2017

.

48 – Քրիստոսի Աստուածութիւնը (Մաս 1) Հ. Ն. 12/07/2017

.

49 – Աստուծոյ Խոստումները (Մաս 1) Հ. Ն. 16/07/2017

.

50 – Քրիստոսի Աստուածութիւնը (Մաս 2) Հ.Ն. 19/07/2017

.

51 – Աստուծոյ Խոստումները (Մաս 2) Հ. Ն. 23/07/2017

.

52 – Քրիստոսի Աստուածութիւնը (Մաս 3) Հ.Ն.26/07/2017

.

53 – Ψαλμός 3 – Χρήστος Λανίτης 30/07/2017

.

54 – Քրիստոսի Աստուածութիւնը (Մաս 4) Հ. Ն.02/08/2017

.

55 – Ընտանիք –  Հրաչ Նաճարեան 06/08/2017

.

56 – Աստուծոյ Մօտենալ -Հ.Ն. 09/08/2017

.

57 – Յիսուս Լացաւ – Սարգիս Միքայէլեան 13/08/2017

.

58 – Աստուծոյ Խօսքը –  Սարգիս Միքայէլեան 20/08/2017

.

59 – Կեանքի Նպատակ – Սարգիս Միքայէլեան 23/08/2017

.

60 – Բարի Հովիւը – Հրաչ Նաճարեան 27/08/2017

.

61 – Հոգեւոր Կեանք (Մաս 1) Հ. Նաճարեան 30/08/2017

.

62 – Ճանաչիր Թշնամուտ – Սարգիս Միքաելյան 03/09/2017

.

63 – Հոգեւոր Կեանք (Մաս 2) Հրաչ Նաճարեան 07/09/2017

.

64 – Հաւատ. Առանձնաշնորհումները – Հ.ն 10/09/2017

.

65 – Ս. Հոգին ( Մաս 1 ) Հրաչ Նաճարեան 13/09/2017

.

66 – Տէրոջը Նկատողութիւնը –  Հ.Նաճարեան 17/09/2017

.

67 – Ս. Հոգին ( Մաս 2 ) Հրաչ Նաճարեան 20/09/2017

.

68 – Համագումար – Andonis Perialis 24/09/2017

.

69 – Ս. Հոգին ( Մաս 3 ) Հրաչ Նաճարեան 27/09/2017

.

70 – Պատուիր Ուխտդ –  Սարգիս Միքաելյան 01/10/2017

.

71 – Ս. Հոգին ( Մաս 4 )  Հրաչ Նաճարեան 04/10/2017

.

72 – Լուսաւորուած Աչքեր – Հրաչ Նաճարեան 08/10/2017

.

73 – Խաչ – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 11/10/2017

.

74 – Լուացուէ Ու Պիտի Մաքրուիս Մաս 1 – Հ.Ն 15/10/2017

.

75 – Ս. Գրքի Տեղեկութիւն Մաս 1 –  Հ. Նաճարեան 18/10/2017

.

76 – Լուացուէ Ու Պիտի Մաքրուիս Մաս 2 – Հ.Ն. 22/10/2017

.

77 – Ս. Գրքի Տեղեկութիւն Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 25/10/2017

 

78 – Αντιμετώπιση Ταραχής – Χρήστος Λανίτης 29/10/2017

.

79 – Ս. Գրքի Տեղեկութիւն Մաս 3 – Հ. Նաճարեան 01/11/2017

.

80 – Այգիին Առակը – Հրաչ Նաճարեան 05/11/2017

.

81 – Ս. Գրքի Տեղեկութիւն Մաս 4 – Հ.Նաճարեան 08/11/2017

.

82 – Ճշմարիտ Երջանկութիւնը – Հ. Նաճարեան 12/11/2017

.

83 – Հաւատքի 7 Սիւները –  Հրաչ Նաճարեան 15/11/2017

.

84 – Ծառայ Ըլլալ –  Հրաչ Նաճարեան 19/11/2017

.

85 – Առաքելոց Շրջան Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 22/11/2017

.

86 – Սաղմոս 23 – Սարգիս Միքաելյան 26/11/2017

.

87 – Առաքելոց Շրջան Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 22/11/2017

.

88 – Գիրքերը Գննեցէք –  Հրաչ Նաճարեան 03/12/2017

.

89 – Առաքելոց Շրջան Մաս 3 – Հրաչ Նաճարեան 06/12/2017

.

90 – Յիսուս Մեր Օրինակը – Հրաչ Նաճարեան 10/12/2017

.

91 – Առաքելոց Շրջան Մաս 4 –  Հրաչ Նաճարեան 13/12/2017

.

92 – Հոգեւոր Աճում –  Հրաչ Նաճարեան 17/12/2017

.

93 – Առաքելոց Շրջան Մաս 5 – Հրաչ Նաճարեան 20/12/2017

.

94 – Բեթլեհէմի Պատգամը – Հ. Նաճարեան 24/12/2017

.

95 – Առաքելոց Շրջան Մաս 6 – Հրաչ Նաճարեան 27/12/2017

.

96 – Տարվա Հաշվետվություն – Ս. Միքաելյան 31/12/2017

.

Comments are closed.