Պատգամներ – Sermons 2018

.

01 – Առաքելոց Շրջան Մաս 7 – Հրաչ Նաճարեան 03/01/2018

.

02 – Նոր Բաներ –  Հրաչ Նաճարեան 07/01/2018

.

03 – Առաքելոց Շրջան Մաս 8 – Հրաչ Նաճարեան 10/01/2018

.

04 – Մեր Ուխտերը – Հրաչ Նաճարեան 14/01/2018

.

05 – Առաքելոց Շրջան Մաս 9 – Հրաչ Նաճարեան 17/01/2018

.

06 – Եօթը Կէտեր –  Հրաչ Նաճարեան 21/01/2018

.

07 – Առաքելոց Շրջան Մաս 10 – Հրաչ Նաճարեան 24/01/2018

.

08 – Սիրո Հատկություննէրը – Ս. Միքաելյան 28/01/2018

.

09 – Առաքելոց Շրջան Մաս 11 – Հրաչ Նաճարեան 31/01/2018

.

10 – Մեր ժամանակները – Հրաչ Նաճարեան 04/02/2018

.

11 – Առաքելոց Շրջան Մաս 12 – Հրաչ Նաճարեան 07/02/2018

.

12 – Անծանոթ ճամբան – Հրաչ Նաճարեան 11/02/2018

.

13 – Առաքելոց Շրջան Մաս 13 – Հրաչ Նաճարեան 14/02/2018

.

14 – Ծոմ – Հովիւ Հրաչ Նաճարեան 18/02/2018

.

15 – Առաքելոց Շրջան Մաս 14 – Հրաչ Նաճարեան 21/02/2018

.

16 – Երբ Յորդանանը յորդի – Հրաչ Նաճարեան 25/02/2018

.

17 – Առաքելոց Շրջան Մաս 15 – Հրաչ Նաճարեան 28/02/2018

.

18 – Երանելի է – Հովիւ Հրաչ Նաճարեան 04/03/2018

.

19 – Առաքելոց Շրջան Մաս 16 – Հրաչ Նաճարեան 07/03/2018

.

20 – Ο Χριστός ζει μέσα μου – Γιάννης Φαφαλιός 11/03/2018

.

21 – Առաքելոց Շրջան Մաս 17 – Հրաչ Նաճարեան 14/03/2018

.

22 – Աստուծոյ Բարեկամը –  Հրաչ Նաճարեան 18/03/2018

.

23 – Առաքելոց Շրջան Մաս 18 – Հրաչ Նաճարեան 21/03/2018

.

24 – Սուրբ կոչում – Հովիւ Հրաչ Նաճարեան 25/03/2018

.

25 – Անկարելիութիւններ – Հրաչ Նաճարեան 28/03/2018

.

26 – Ծաղկազարդ – Հրաչ Նաճարեան 01/04/2018

.

27 – Հոգեւոր Պատերազմ –  Հրաչ Նաճարեան 04/04/2018

.

28 – Քրիստոս Յարյավ – Սարգիս Միքաելյան 08/04/2018

.

29 – Քո Ընտրությունը – Սարգիս Միքաելյան 11/04/2018

.

30 – Աստուծոյ Կամքը – Գեւորք Եսաեան 15/04/2018

.

31 – Առաքելոց Շրջան Մաս 19 – Հրաչ Նաճարեան 18/04/2018

.

32 – Յարութեան Աւետիսը – Հրաչ Նաճարեան 22/04/2018

.

33 – Առաքելոց Շրջան Մաս 20 – Հրաչ Նաճարեան 25/04/2018

.

34 – Ցեղասպանութիւն – Հրաչ Նաճարեան 29/04/2018

.

35 – Առաքելոց Շրջան Մաս 21 – Հրաչ Նաճարեան 02/05/2018

.

36 – Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոս  Սարգիս  Միքաելյան 11/04/2018

.

37 – Սերմացանի առակը – Սարգիս Միքաելյան 09/05/2018

.

38 – Ճշմարիտ Սէրը – Յարութիւն Աւագեան 11/05/2018

.

39 – Առաքինի կինը – Հրաչ Նաճարեան 13/05/2018

.

40 – Առաքելոց Շրջան Մաս 22 – Հրաչ Նաճարեան 16/05/2018

.

41 – Յիսուսի հետեւիլ – Գեւորք Եսաեան 20/05/2018

.

42 – Սաղմոս 105 – Հրաչ Նաճարեան 23/05/2018

.

43 – Ս. հոգւոյն էջքը – Հրաչ Նաճարեան 27/05/2018

.

44 – Առաքելոց Շրջան Մաս 23 – Հրաչ Նաճարեան 30/05/2018

.

45 – Մեծ Աստուած – Հրաչ Նաճարեան 03/06/2016

.

46 – Առաքելոց Շրջան Մաս 24 – Հրաչ Նաճարեան 06/06/2018

.

47 – Տէրոջը Վարձատրութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 10/06/2018

.

48 – Առաքելոց Շրջան Մաս 25 – Հրաչ Նաճարեան 13/06/2018

.

49 – Մարդու Մտավախություները – Ս. Միքաելյան 17/06/2018

.

50 – Որո՞ւ կապաւինիս – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 20/06/2018

.

51 – Անոր Մէջ Կենալ –  Հրաչ Նաճարեան 24/06/2018

.

52 – Աղօթք – Հրաչ Նաճարեան 27/06/2018

.

53 – Ըլլալ – Հրաչ Նաճարեան 01/07/2018

.

54 – Խոսքի Զորությունը – Սարգիս Միքաելյան 04/07/2018

.

55 – Աստուած Բարի Է – Հրաչ Նաճարեան 08/07/2018

.

56 – Կենաց Բանը – Հրաչ Նաճարեան 11/07/2018

.

57 – Պահուած Օրհնութիւններ – Հրաչ Նաճարեան 15/07/2018

.

58 – Կենաց Խօսքը (Մաս 2)- Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 18/07/2018

.

59 – Կավէ Ամանը – Սարգիս Միքաելյան 22/07/2018

.

60 – Աստուծոյ Սէրը – Հրաչ Նաճարեան 25/07/2018

.

61 – Անմտութիւն – Հրաչ Նաճարեան 29/07/2018

.

62 – Խօսքի Զօրութիւն – Հրաչ Նաճարեան 01/08/2018

.

63 – Անհասկանալի Դեպքեր – Հրաչ Նաճարեան 05/08/2018

.

64 – Հոգեւոր Օրհնութիւններ – Հրաչ Նաճարեան 08/08/2018

.

65 – Մարգարեությունը Կատարվեց –  Ս. Միքաելյան 12/08/2018

.

66 – Հիսուսին Հուսա – Սարգիս Միքաելյան 19/08/2018

.

67 – Տէրը Քո Կողքին Է –  Սարգիս Միքաելյան 22/08/2018

.

68 – Մեծ Եղբայրը – Հրաչ Նաճարեան 26/08/2018

.

69 – Սաղմոս 105 – Հրաչ Նաճարեան 29/08/2018

.

70 – Իմաստութիւն Ստանալ – Հրաչ Նաճարեան 02/09/2018

.

71 – Զգուշանալ Իյնալէ Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 12/09/2018

.

72 – Բարի Նպատակ – Հրաչ Նաճարեան 16/09/2018

.

73 – Զգուշանալ Իյնալէ Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 19/09/2018

.

74 – Ապաշխարություն – Սարգիս Միքաելյան 23/09/2018

.

75 – Աղօթքի Զօրութիւնը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 26/09/2018

.

76 – Η Λύση Των Προβλημάτων – Λανίτης 30/09/2018

.

80 –  Աղօթքի Զօրութիւնը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 03/10/2018

.

81 – 10 Բորոտներ Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 07/10/2018

.

82 – Տիրոջը Բարութիւնը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 10/10/2018

.

83 – Ο Καλός Ζυγός – Γιώργος Εσαγιάν 14/10/2018

.

84 – Տիրոջը Բարութիւնը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 17/10/2018

.

85 – 10 Բորոտներ Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 21/10/2018

.

86 – Հաւատք – Յարութիւն Քէթէնճեան 28/10/2018

.

87 – Մարդուն Սիրտը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 31/10/2018

.

88 – Վերջին Օրեր Մաս 1 –  Հրաչ Նաճարեան 04/11/2018

.

89 – Մարդուն Սիրտը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 07/11/2018

.

90 – Վերջին Օրեր Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 11/11/2018

.

91 – Մարդուն Սիրտը Մաս 3 – Հրաչ Նաճարեան 14/11/2018

.

92 – Վերջին Օրեր Մաս 3 – Հրաչ Նաճարեան 18/11/2018

.

93 – Ապահովութիւն –  Հրաչ Նաճարեան 21/11/2018

.

94 – Նաթանայէլ – Յարութիւն Քէթէնճեան 25/11/2018

.

95 – Միակ Բարեխօսնը – Հ. Նաճարեան 28/11/2018

.

96 – Վերջին Օրեր Մաս 4 – Հրաչ Նաճարեան 02/12/2018

.

97 – Ա. Յովաննու – Հրաչ Նաճարեան 05/12/2018

.

98 – Վերջին Օրեր Մաս 5 – Հրաչ Նաճարեան 09/12/2018

.

99 – Պարտինք Աւելնալ – Հրաչ Նաճարեան 12/12/2018

.

100 –  Մարգարէութիւններ – Հրաչ Նաճարեան 16/12/2018

                     

101 – Չպատասխանուած Աղօթքներ – Հ. Նաճարեան 19/12/2018

.

102 – Պատրաստութիւն – Հ. Նաճարեան 23/12/2018

.

103 – Άρχοντας Ειρήνης – Γ. Εσαγιάν 23/12/2018

.

104 – Ովկյանոսից մի կաթիլ – Ս. Միքաելյան 30/12/2018

Comments are closed.