Garo Sulahian

—————————————————————————————————-

O1 – ԱՄԲՈՂՋ ԿԵԱՆՔՈՒՄ

—————————————————————————————————-

02 – ՄԵՂՔԻ ՄԷՋ ԵՄ

—————————————————————————————————-

03 – ԲՈԼՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

—————————————————————————————————-

04 – ԳԱՐՈՒՆ ՀՐԱՇԱԼԻ

—————————————————————————————————-

05 – ՅԻՍՈՒՍ ՅԱՂԹԵՑ

—————————————————————————————————-

06 – ԻՆՉՈՒ՞ ԿԸ ՄԵՐԺԵՍ ՀՐԱՒԷՐՆ

—————————————————————————————————-

07 – Կ՝ԱՊՐԻՄ՝ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԷՋ

—————————————————————————————————-

08 – ՔՐԻՍՏՈ՛Ս Է ԺԱՅՌԸ

—————————————————————————————————-

09 – ԴԱՐՁԻՐ ՈՐԴԵԱԿ

—————————————————————————————————-

10 – ԼՈՅՍԻԴ ԱՌՋԵՒ

—————————————————————————————————-

11 – ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ Է ՏԷՐՆ

—————————————————————————————————-

12 – ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐ

—————————————————————————————————-

13 – ԿՈՒԶԵՄ ԼԻՆԵԼ ՏԱՆԴ ՄԷՋ

—————————————————————————————————-

14 – ՍԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ

—————————————————————————————————-


Comments are closed.