Պատգամներ – Sermons 2019

01 – Մի Վախնար – Հրաչ Նաճարեան 02/01/2019


02 – Հաստատ Որոշում – Հրաչ Նաճարեան 06/01/2019

03 – Վստահիլ – Հրաչ Նաճարեան 09/01/2019

04 – Կարճ Կեանք – Հրաչ Նաճարեան 13/01/2019

05 – Ընելու Պատուերներ Մաս 1 – Հ. Նաճարեան 16/01/2019

06 – Աստուծոյ Ծրագիրները – Յ. Քէթէնճեան 20/01/2019

07 – Ընելու Պատուերներ Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 23/01/2019

08 – Կոյր Բարտիմէոս – Հրաչ Նաճարեան 27/01/2019

09 – Առողջ Քրիստոնեայ Մաս 1 – Հ. Նաճարեան 30/01/2019

10 – Յաջողութիւն – Հրաչ Նաճարեան 03/02/2019

11 – Առողջ Քրիստոնեայ Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 06/02/2019

12 – Հոգեւոր Միութիւն – Գեւորք Եսաեան 10/02/2019

13 – Կյանքի Փորձառությունը Մաս 1 – Ս. Մ. 13/02/2019

14 – Կյանքի Փորձառությունը Մաս 2 – Ս. Մ. 15/02/2019

15 – Հաւատացեալը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 17/02/2019

16 – Սէր Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 20/02/2019

17 – Հաւատացեալը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 24/02/2019


18 –  Ով Տեր Իմ Զորությունս – Ս.Մ. 27/02/2019

19 – Եթովպիացի Ներքինը – Յ. Քէթէնճեան 03/03/2019

20 – Սէր Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 06/03/2019

21 – Անձդ Զատէ – Հրաչ Նաճարեան 10/03/2019

22 – 4 Պատկերներ – Գեւորք Եսաեան 17/03/2019

23 – Ս. Հոգիով Լեցուիլ Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 20/03/2019

24 – Հիսուս Ասաց Ես Եմ Մաս 1 – Ս. Միքաելյան 24/03/2019

25 – Ս. Հոգիով Լեցուիլ Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 27/03/2019

26 – Հիսուս Ասաց Ես Եմ Մաս 2 – Ս. Միքաելյան 31/03/2019

27 – Ս. Հոգիով Լեցուիլ Մաս 3 – Հրաչ Նաճարեան 03/04/2019

28 – Ես Եմ ՈՐ ԷՆ – Յարութիւն Քէթէնճեան 07/04/2019

29 – Սաղմոս 139 – Հրաչ Նաճարեան 10/04/2019

30 – Անանիա Եւ Սափիրա – Յարութիւն Քէթէնճեան 14/04/2019

31 – Ի՞նչ է Աստուծոյ Կամքը – Հրաչ Նաճարեան 17/04/2019

32 – Տէրոջը Զատիկը- Հրաչ Նաճարեան 28/04/2019

33 – Ապրիլ 24 – Հրաչ Նաճարեան 01/05/2019

34 – Քրիստոսի Յարութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 05/05/2019

35 – Եսայա 55 – Հրաչ Նաճարեան 08/05/2019

36 – Ճանաչի թշնամուտ – Սարգիս Միքաելյան 12/05/2019

37 – Պատրաստութիւն – Հրաչ Նաճարեան 15/05/2019

38 – Խաղող Կամ Ազոխ – Արամ Դաւիթեան 19/05/2019

39 – Յարութիւն – Յարութիւն Քէթէնճեան 26/05/2019

40 – Թուղթ Առ Տիմոթէոս Մաս 1 – Հ. Նաճարեան 29/05/2019

41 – Յովսէփ Իբր Խորհրդանիշ Մաս 1 – Հրաչ Ն. 02/06/2019

42 – Թուղթ Առ Տիմոթէոս Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 05/06/2019

43 – Յովսէփ Իբր Խորհրդանիշ Մաս 2 – Հրաչ. Ն. 09/06/2019

44 – Յովսէփ Իբր Խորհրդանիշ Մաս 3 – Հրաչ Ն. 12/06/2019

45 – Երկնաւոր Տէրը – Գեւորք Եսաեան 16/06/2019

46 – Թուղթ Առ Տիմոթէոս Մաս 3 – Հրաչ Ն. 19/06/2019

47 – Կաղին Բժշկութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 23/06/2019

Comments are closed.