Պատգամներ – Sermons 2019

01 – Մի Վախնար – Հրաչ Նաճարեան 02/01/2019


02 – Հաստատ Որոշում – Հրաչ Նաճարեան 06/01/2019

03 – Վստահիլ – Հրաչ Նաճարեան 09/01/2019

04 – Կարճ Կեանք – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 13/01/2019

05 – Ընելու Պատուերներ Մաս 1 – Հ. Նաճարեան 16/01/2019

06 – Աստուծոյ Ծրագիրները – Յ. Քէթէնճեան 20/01/2019

07 – Ընելու Պատուերներ Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 23/01/2019

08 – Կոյր Բարտիմէոս – Հրաչ Նաճարեան 27/01/2019

09 – Առողջ Քրիստոնեայ Մաս 1 – Հ. Նաճարեան 30/01/2019

10 – Յաջողութիւն – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 03/02/2019

11 – Առողջ Քրիստոնեայ Մաս 2 – Հ. Նաճարեան 06/02/2019

12 – Հոգեւոր Միութիւն – Գեւորք Եսաեան 10/02/2019

13 – Կյանքի Փորձառությունը Մաս 1 – Ս. Մ. 13/02/2019

14 – Կյանքի Փորձառությունը Մաս 2 – Ս. Մ. 15/02/2019

15 – Հաւատացեալը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 17/02/2019

16 – Սէր Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 20/02/2019

17 – Հաւատացեալը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 24/02/2019


18 –  Ով Տեր Իմ Զորությունս – Ս.Մ. 27/02/2019

19 – Եթովպիացի Ներքինը – Յ. Քէթէնճեան 03/03/2019

20 – Սէր Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 06/03/2019

21 – Անձդ Զատէ – Հրաչ Նաճարեան 10/03/2019

22 – 4 Պատկերներ – Գեւորք Եսաեան 17/03/2019

23 – Ս. Հոգիով Լեցուիլ – Հրաչ Նաճարեան 20/03/2019

24 – Հիսուս Ասաց Ես Եմ – Ս. Միքաելյան 24/03/2019

Comments are closed.