Կիրակնորեայ Դպրոց – SUNDAY SCHOOL

.

.

ՅԻՍՈՒՍ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԸ Կ’ՕՐՀՆԷ

.

Յիսուս ըսաւ. «Թող տուէք այդ մանր տղոցը եւ մի արգիլէք ատոնց

.

ինծի գալէն, վասնզի երկնքի թագաւորութիւնը այդպիսիներունն 

.

է»:  Մատթէոս 19:14

.

.

Click here to listen ( songs – Երգեր )

.

Ծնուննդի Յայտագիր – Christmas Program   2010-2011

.

Բարի Սամարացիին Առակը  (  Theatre )  28/05/2011

.

Հանդէս – Ceremony  09/06/2012

.

Երկինք Երթալու Տոմսը –  26/01/2013

.

Տէրը Կարող Է Ինձմով ( Երգ ) – 10/03/2013

.

Գնացքը ( Երգ ) – 10/03/2013

.

Ծննուդի Յայտագիր  –  05/01/2014

Անբառ Գիրքը – Պատանեաց  25/01/2014

.

Մէկ Դուռ  –  29/03/2014

.

Բերնիս Խօսքերը  –  29/03/2014

.

Սաղմոս 1  –  29/03/2014

.

Գեղեցիկ Ձեռքեր  –  29/30/2014

.

Նոյան Տապան – 24/05/2014

.

Սաղմոս 8 – 24/05/2014

.

Մայրիկիս – 24/05/2014

.

Երբ Ես Նայում Եմ Այս Երկրին – 24/05/2014

.

Աստուծոյ Գոյութեան Ապացոյցներէ – 24/05/2014

.

Գիտէք Յիսուսին – 24/05/2014

.

Ծնունդի Յայտագիր – 06/01/2015

.

Յիսուս Քրիստոս Կը Թագաւորէ – 28/02/2015

.

Հիանալի,Հիանալի – 28/02/2015

.

Փառք Տանք – 28/02/2015

.

Զանազան Համարներ – 28/02/2015

.

Սաղմոս 15 – 28/11/2015

.

Բացման Արարողութիւն 09/10/2016

.

Ծնվեցիր Գամոմ – 06/01/2017

.

Տես Փայլում Է Աստղը Մեծ –  06/01/2017

.

Սաղմոս 19 – 06/01/2017

.

Գիշեր Չըլլար – 06/01/2017

.

Կիրակնօրեայի Եւ Պատանեացի (Վերամուտ) 07/10/2018

.

24/12/2017

.

08/10/2017

08/10/2017

26/05/2017

28/11/2015

28/11/2015

.DSC00032

26/12/2011

24/04/2011

24/04/2011

.

իմ Աստուածս իր հրեշտակը ղրկեց ու առիւծներուն բերանը գոցեց ու ինծի չվնասեցին. Դանիէլ 6:22 10/04/2011

իմ Աստուածս իր հրեշտակը ղրկեց ու առիւծներուն բերանը գոցեց ու ինծի չվնասեցին. Դանիէլ 6:22 10/04/2011

.

31/10/10

31/10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.