Պատգամներ – Sermons

.

.

Պատգամներ – Sermons →

.

 2010   –  2011   –     2012   –    2013        

.

 2014   –   2015   –   2016   –   2017     

.

2018   –   2019

.

.

Այցելողներ – Visitors

.

.

Մեկնութիւն – Explanation

.

Աստուծոյ Պաշտպանութիւնը – Հովիւ՝ Հ. Նաճարեան

.

Հոգեւոր Ծառայութիւն – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան

.

Ա.Կորնթացիս – Հովիւ՝ Արա Պալգճեան 2011

.

Եփեսացիս – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 2014

.

Փիլիպպեցիս – Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան 2015

.

Փիլիմոն – Հովիւ՝ Արա Պալգճեան 2016

.

.

Ահա ես դուռը կայներ եմ ու կը զարնեմ . եթէ

.

Մէկը իմ ձայնս լսէ ու դուռը բանայ , անոր քով

.

Պիտի մտնեմ եւ անոր հետ ընթրիք պիտի ընեմ ,

.

Ան ալ ինծի հետ :

.

ՅԱՅՏ . ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ . 3:20

 

 

 

Comments are closed.