Հարցումներ Ս. Գիրքէն

.

Եթէ կը փափաքիք այս հարցումներուն պատասխանել, հաճեցէք

.

հետեւեալ հասցէին ղրկել. abcathens@yahoo.com

.

.

Հարցարան  ( 1 )→

.

Հարցարան  ( 2 )→

.

Leave a Reply