Վկայութիւններ – Testimonies

.

Արդ ով որ մարդոց առջեւ զիս կը դաւանի, ես

.

ալ զանիկա պիտի դաւանիմ  Հօրս առջեւ՝

.

որ երկինքն է:  Մատթ.10:32

.

Սարգիս Միքայէլեան – 04/04/2011

.

Գեւորք Պատալեան 18/01/2015

.

Յովիկ Գրիգորեան 21/09/2014

.

Սրտի Խօսք՝ Անժելա Բարսէղեան 03/09/2016

.

Ազատ Ազպէքեան 02/10/2016

.

Սուրէն Յովաննէսեան 02/10/2016

.

.

 

 

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.