Կիրակնորեայի Երգեր – Sunday School Songs

.

www.youtube.com ( abcathens)

.

Ծնունդի Երգեր  –  Christmas Songs   10/01/2010

.

Եթէ Դու Շատ Ուրախ Ես-Yete Tou Shad Ourakh Es 27/02/2010

.

Ծաղկազարդի Յայտագիր  –  Palm Sunday   28/03/2010

.

Փոքր Կաթիլները  –   Poker Gatilnere  12/05/2010

.

Հանդէս  –  Ceremony  29/05/2010

.

Կիրակնորեայի Երգեր –  09/01/2011

.

Հանդէս – Geremony  28/05/2011

.

Mishd Martig Ge Kednevin – 08/01/2012

.

Mer Mangoutian Yegeghetsin – 08/01/2012

.

Ծնուննդի Երգեր  –  Christmas Songs – 06/01/2013

.

Յակոբոս 4:6  –  28/05/2013

.

Եթէ Դու Շատ Ուրախ Ես  –  28/05/2013

.

Տէրը Կարող Է Ինծմով  –  28/05/2013

.

Գնացքը ( Երգ ) – 10/03/2013

.

Ծննուդի Յայտագիր  –  05/01/2014

.

Անբառ Գիրքը – Պատանեաց  25/01/2014

.

Մէկ Դուռ  –  29/03/2014

.

Բերնիս Խօսքերը  –  29/03/2014

.

Սաղմոս 1  –  29/03/2014

.

Գեղեցիկ Ձեռքեր  –  29/03/2014

.

Նոյան Տապան – 24/05/2014

.

Սաղմոս 8 – 24/05/2014

.

Մայրիկիս – 24/05/2014

.

Երբ Ես Նայում Եմ Այս Երկրին – 24/05/2014

.

Աստուծոյ Գոյութեան Ապացոյցները – 24/05/2014

.

Գիտէք Յիսուսին – 24/05/2014

.

Մենք պիտի երգենք – 06/01/2015

.

Տեսէք Սիրուն Ծննդեան Աստղ – 06/01/2015

.

Մեծ Լուռ – 06/01/2015

.

Յիսուս Քրիստոս Կը Թագաւորէ – 28/02/2015

.

Հիանալի,Հիանալի – 28/02/2015

.

Փառք Տանք -28/02/2015

.

Զանազան Համարներ – 28/02/2015

.

Քրիստոսի Զինուորներ – 18/04/2015

.

Ուրախանանք Եւ Երգենք – 18/04/5015

.

Ծափ Զարնենք – 18/04/2015

.

Եկէք Միանանք – 28/11/2015

.

Սաղմոս 15 – 28/11/2015

.

Ձիւնէն Ալ Ճերմակ – 28/11/2015

.

Ա. Կորնթացիս 13 – 14/02/2016

.

Շատ Եմ Սիրում Ես Յիսուսին – 14/02/2016

.

Երբ Ես Կաղօթեմ – 14/02/2016

.

Տուն Մը Ունիմ – 14/02/2016

.

Խնդրեցէք Աստուծոյ Թագաւորութիւն – 30/04/2016

.

Սաղմոս 113 – 30/04/2016

.

Փառք Տանք Մենք Յիսուսին – 30/04/2016

.

Քրիստոսի Խաչելութիւնը – Պատանեաց 30/04/2016

.

Լոկ Յիսուսի Արիւն Անմեղ – 26/05/2017

.

Զանազան Համարներ – 26/05/2017

Տէր Յիսուս Զիս Կը Սիրէ – 26/05/2017

.

Օրհնեալ Աստղը – 06/01/2018

.

Քո ծննդեան տոնին – 06/01/2018

.

Հեռու մսուրի մէջ – 06/01/2018

.

Սաղմոս 8 – 06/01/2018

.

Տօն Է Ցնծութիւն –  03/06/2018

.

Տէրը Բարի Է –  03/06/2018

.

Զանազան Համարներ – 03/06/2018

.

Մեծ Լուռ –  03/06/2018

.

Խնդրեցէք Աստուծոյ Թագաւորութիւն –  03/06/2018

.

Եկել Եմ Ես Քեզ Մօտ – 03/06/2018

     

 

Երբ Ես Կ’աղօթեմ – 23/12/2018

 

Թող Հնչեն Զանգերն Ի Լուր – 23/12/2018

 

Յիսուս Է Իմ Տէրս – 23/12/2018

 

Սաղմոս 121 – 23/12/2018

 

Մէկ Դուռ – 23/12/2018

 

Leave a Reply