ՑԱՆԿ – LIST

.

Եկեղեցիին 10-Ամեակը –  10-th Anniversary

.

Եկեղեցւոյ Անդամներ – Church Members

.

Երեցներու Ձեռնադրութիւն – Elders Ordinetion

.

Մկրտութիւն – Baptism

.

Հաղորդութիւն – Communion

.

Նուիրում – Devotion

.

Համագումար – Conference

.

Հաղորդակցական Պահ – Meeting

.

Հաւաքոյթ – Meeting

.

Աւետում – Caroling

.

Պտոյտ  – Trip

.

Այցելողներ – Visitors

.

Հարցումներ Ս.Գիրքէն

.

Ինթրնէդային Կապեր – Favorite Links

.

ABBC WORLDWIDE

.

Երիտասարդաց  – Youth Time

.

Կիրակնորեայ  Դպրոց – SUNDAY SCHOOL

.

Երգեր – Songs & Video Clips

.

Թատրոն – Theatre

.

Ֆիլմեր – Films

.

Երեխաներու Ֆիլմեր – Children’s Films & Clips

 

.

.

Յայտնապէս  մէծ  է  Աստուածպաշտութեան խորհուրդը .

.

Աստուած  մարմնով  յայտուեցաւ ,  Հոգիով արդարացաւ ,

.

Հրեշտակներուն  երեւցաւ ,  հեթանոսներուն մէջ քարոզուեցաւ,

.

Աշխարհէն  ընդունուեցաւ  ու  փառքով համբարձաւ  :

.

Ա . ՏԻՄՈԹԷՈՍ . 3:16

.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.