Պատգամներ – Sermons 2015

.

1 – Խոստացուած Օրհնութիւններ-Հ. Նաճարեան 04/01/2015

.

2 – Տէր Յիսուսի Իշխանութիւնը – Հ. Նաճարեան 11/01/2015

.

3 – Մարդը – Սարգիս Միքայէլեան  18/01/2015

.

4 – 4 Տեսակ Սրտեր – Հրաչ Նաճարեան 25/01/2015

.

5 – Անհոգ Չըլլանք – Հրաչ Նաճարեան 01/02/2015

.

6 – Աստուած Կեանք Կուտայ – Yousif Ketenjian 08/02/2015

.

7 – Տէրը Մեզի Հետ Է – Հրաչ Նաճարեան 15/02/2015

.

8 – Յիշէ Եւ Ուրախ Եղիր – Հրաչ Նաճարեան  22/02/2015

.

9 – 7 Պիղծ Բաները Տէրոջը Առջեւ – Ս.Միքայէլեան 01/03/2015

.

10 – Գաբէսի Կեանքը – Yannis Fafalios 08/03/2015

.

11 – Սաղմոս 33:1-12 – Հրաչ Նաճարեան 11/03/2015

.

12 – Ինչ Կը Շահի Մարդ – Հրաչ Նաճարեան  15/03/2015

.

13 – Սաղմոս 33:13-22 – Հրաչ Նաճարեան  18/03/2015

.

14 – Հարսանիքի Կոչում – Հրաչ Նաճարեան  22/03/2015

.

15 – Կոտրուած Շիշը – Հրաչ Նաճարեան 29/03/2015

.

16 – Եսաեայ 53 – Հրաչ Նաճարեան 01/04/2015

.

17 – Տաճարի Մաքրութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 05/04/2015

.

18 – Եսաեայ 53:4-12 – Հրաչ Նաճարեան  08/04/2015

.

19 – Զատիկ – Հրաչ Նաճարեան  12/04/2015

.

20 – Հաւատքի Հերոսներ – Հրաչ Նաճարեան 18/04/2015

21 – Հայր Մեր – Սարգիս Միքայէլեան 26/04/2015

.

22 – Հ.եալին  Յարութիւնը – Հ.Նաճարեան 03/05/2015

.

23 – 2 Ցեղասպանութիւններ – Սարգիս Միքայէլեան 06/05/2015

24 – Յիսուսի Հետ Հանդիպում – K.Baksevanidis 10/05/2015

.

25 – Անտեսանելի Բաներ – Panagiotis Kontaxakis 17/05/2015

.

26 – Արթուն Կեցէք – Հրաչ Նաճարեան 24/05/2015

.

27 – Յիսուսի Գթառատ Սիրտը – Yannis Fafalios 31/05/2015

.

28 – Սուրբ Հոգին – Հրաչ Նաճարեան 07/06/2015

.

29 – Անձնաքննութիւն  – Վեր. Յովսէփ Մաթոսեան 10/06/2015

.

30 – Հօր Գութը – Հրաչ Նաճարեան 14/06/2015

.

31 – Զաստուած Հաճեցնող Կեանք – Յ. Մաթոսեան 17/06/2015

.

32 – Աստուած Մեր Հայրը – Հրաչ Նաճարեան 21/06/2015

.

33 – Մնասներուն Առակը – Khristo Lanety 28/06/2015

.

34 – Տէրոջը Հոգատարութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 05/07/2015

.

35 – Գերագոյն Գիրքը Մաս 1 – Հրաչ Նաճարեան 10/07/2015

.

36 – Գերագոյն Գիրքը Մաս 2 – Հրաչ Նաճարեան 19/07/2015

.

37 – Աբրահամի Հաւատքը – Հրաչ Նաճարեան 26/07/2015

.

38 – Քրիստոսի Խօսքերը – Հրաչ Նաճարեան 02/08/2015

.

39 – Հայր, Որդի Եւ Սուրբ Հոգի Մաս 1-Ս. Միքայէլեան 09/08/2015

.

40 – Հայր, Որդի Եւ Սուրբ Հոգի Մաս 2-Ս. Միգայէեան 19/08/2015

.

41 – Զօրաց Տէրը – Հրաչ Նաճարեան 23/08/2015

.

42 – Տէրոջը Քաղցր Խօսքը – Հրաչ Նաճարեան 26/08/2015

.

43 – Անծանօթ Աստուծոյ Սեղանը – Հրաչ Նաճարեան 30/08/2015

.

44 – Գոհութիւն – Հրաչ Նաճարեան 02/09/2015

.

45 – Կարմիր Պարանը – Հրաչ Նաճարեան 06/09/2015

.

46 – Ամէնագէտ Աստուած – Հրաչ Նաճարեան 09/09/2015

.

47 – Կատարեալ Ընտանիքը – Սարգիս Միքայէլեան 13/09/2015

.

48 – Աստուծոյ Պաշտպանութիւնը – Հրաչ Նաճարեան 16/09/2015

.

49 – Տէրոջը Կանչը – Հրաչ Նաճարեան 20/09/2015

.

50 – Հնազանդութիւն – Անտոնի Բէրեալիս 27/09/2015

.

51 – Հարուստ Պատանին – Սարգիս Միքայէլեան 30/09/2015

.

52 – Խաբեբայութիւն – Հրաչ Նաճարեան 04/10/2015

.

53 – Աստուծոյ Որդին – Հրաչ Նաճարեան 11/10/2015

.

54 – Մեղքին Հետեւանքը Եւ Բժշկութիւնը – Հ.Ն. 18/10/2015

.

55 – Եօթը Եկեղեցիները – Սարգիս Միքայէլեան 25/10/2015

.

56-Քանդուած Սեղանները Նորոգենք Թիւ 1-Նաճարեան 01/11/2015

.

57 – Յիշիր Տէրոջը Օրհնութիւնները – Ս.Միքայելեան 06/11/2015

.

58-Քանդուած Սեղանները Նորոգենք Թիւ 2-Նաճարեան 08/11/2015

.

59 – Սիրոյ Երգը – Yannis Fafalios 15/11/2015

.

60 – Ինչու՞ Յիսուս Եկաւ – Հրաչ Նաճարեան 22/11/2015

.

61 – Սաղմոս 138 – Հրաչ Նաճարեան 25/11/2015

.

62 – 7 Ճշմարտութիւններ – Սարգիս Միքայէլեան 29/11/2015

.

63 – Ստեփանոսին Քարկոծուիլը – Khristo Lanety 06/12/2015

.

64 – Բարիով Յաղթել – Հրաչ Նաճարեան 13/12/2015

.

65 – Նոյան Տապանի Պատգամը – Ս. Միքայէլեան 20/12/2015

.

66-Աստուած Մարմնով Յայտնուեցաւ – Հ.Նաճարեան 27/12/2015

.

Leave a Reply