Philippi-excavations-from-north,-tb031106652-bibleplaces

.

Մեկնութիւն Փիլիպպեցիս  –  Հովիւ՝ Հրաչ Նաճարեան

.

Explanation  Philippians – Pastor Hratch Najarian

.

Նախաբան   –   Նախաբանի Շարունակութիւն   –   1:1-2   –   1:3-5

.

1:6-7   –   1:8-11   –   1:12-1  – 1:15-20   –   1:21-28   –   1:28-30

.

2:1-4   –   2:5-11   –   2:12-15   –   2:16-30   –   3:1-6   –   3:7-11

.

3:12-17  –   3:18-21   –   4:1-3   –   4:4-5   –   4:6-7   –   4:8-13

.

4:14-24.

.

 

Leave a Reply